„Your partner in the world of real estate

Life in Prague

Prague 1
Prague 2
Prague 3
Prague 4
Prague 5
Prague 6
Prague 7
Prague 8
Prague 9
Prague 10
Prague 1 Prague 2 Prague 3 Prague 4 Prague 5 Prague 6 Prague 7 Prague 8 Prague 9 Prague 10


O Praze

Praha je významnou dopravní křižovatkou střední Evropy. Dostupnost, ať už letecky, po silnici nebo po železnici je velmi dobrá. Díky své poloze uprostřed Evropy je Praha výhodným výchozím bodem pro cesty do středoevropských a východoevropských zemí, ale i do dalších destinací. Letiště a nádraží jsou propojena s centrem města výborně fungujícím systémem městské hromadné dopravy.


Praha je hlavním městem České republiky a centrem politiky, mezinárodních vztahů, vzdělávání, kultury a ekonomiky země. Je sídlem nejvyšších zákonodárných, správních a politických orgánů státu. V Praze žije více než 1 200 000 obyvatel a denně ji navštíví přes 100 000 turistů.

Praha, jako historický skvost Evropy, je jedním z nejkrásnějších měst světa. Skvostná architektura a nepřeberné množství památek, město plné hudby, romantiky či nostalgie je však především moderním městem plným života. Od roku 1992 je historické jádro Prahy o rozloze 866 hektarů zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.Historie Prahy

 
  Praha je hlavním městem již déle než jedenáct století. Její historické kořeny ale sahají až do 4. století našeho letopočtu.
  Praha byla za dlouhá staletí svědkem řady  historických událostí , protože byla sídlem českých knížat, králů i císařů
  a v současnosti prezidentů.  I přes současné moderní trendy si zachovává velmi atraktivní  kouzlo města, kde na Vás
  historie dýchá na každém rohu.  

Její první osidlování sahá do období před sedmi tisíci lety. V evropském konceptu ale začala Praha nabírat význam až v šestém století n. l. v souvislostech s migrací v Evropě.

V tomto období se začíná stávat dominantou Hrad budovaný na vyvýšenině, který byl obehnán obranným valem a vyrůstá tu knížecí palác, kde byla volena pohanská a později křesťanská knížata Čechů, která důkladně likvidovala pohanskou minulost. Praha se tak stává centrem, do kterého se scházejí  nejrůznější řemeslníci a obchodníci. 

Významný rozkvět města nastal s listinou Zlatá bula sicilská – píše se rok 1212 n. l., kdy dochází k potvrzení dědičných nároků Přemyslovců na český trůn.

Král Přemysl Otakar II., nebo také král železný a zlatý, položil základy obrovské říše. Roku 1257 městská práva pražskému podhradí. Otakar II.  byl zabit v bitvě na Moravském poli v roce 1278 a tím  skončil sen o Velkých Čechách.

Po vymření Přemyslovců a nástupu Lucemburků se Praha za vlády českého krále a římskoněmeckého císaře Karla IV. stala nejvýstavnějším městem Evropy. V této době byla Praha větší než například Paříž či Londýn. Karel IV. začal z Prahy budovat sídelní město celé Římskoněmecké říše. V Praze vznikla celá řada nových institucí, například Karlova univerzita, bylo také založeno Nové Město pražské, které svojí stavební koncepcí daleko přesáhlo obvyklé představy tehdejší architektury a šířkou svých ulic 19 – 23 metrů vyhovuje i dnešním potřebám rozvoje automobilismu.

Vyšehrad nechal Karel IV. přestavět v rozsáhlou gotickou pevnost. Vrcholem Karlovy stavební činnosti pod vedením proslulého architekta Petra Parléře byla stavba nového kamenného mostu, později zvaného „Karlův most“, staroměstské Mostecké věže a stavba nové Katedrály sv. Víta na Pražském hradě. Celý obvod Nového Města, Malé Strany, Hradčan a Vyšehradu byl opevněn novými gotickými hradbami, zajišťující bezpečnost jejímu obyvatelstvu.

Po smrti Karla IV. v roce 1378, a během vlády jeho syna Václava IV., Praha procházela jedním z nejtěžších období svých dějin – obdobím husitství. V tomto období náboženských neshod stály celé Čechy proti zbytku tehdejšího katolického světa, na našem území se bez ustání bojovalo téměř 30 let, čeští husité odrazily nápor několika křižáckých tažení vedených proti nim. Pro Čechy toto období znamenalo na jedné straně velkou náboženskou obrodu, ale na straně druhé ztrátu velkých uměleckých hodnot, ve formě vyrabovaných církevních institucí.

Další významné období rozvoje Prahy nastalo v období renesance za vlády habsburského panovníka Rudolfa II., který velmi přál rozvoji umění, ale i vědních oborů, jako jsou například astronomie nebo alchymie. V této době v Praze působili nejvýznamnější badatelé Evropy – Johannes Kepler či Tycho de Brahe, nebo světoznámý alchimista magistr Kelly. Toto období žilo duchem uvolněnosti vlivem panující náboženské svobody.

Dalším významným milníkem v historii Prahy i celého státu byla bitva Na Bílé hoře v roce 1620 – počátek 30ti leté války, která ničivě zasáhla celou Evropu, a kterou v Čechách začalo kruté rekatolizační období, které trvalo téměř 300 let a Čechy se definitivně staly součástí Rakouska, později Rakouska-Uherska.

Dalším významným obdobím svého rozkvětu prošla Praha v období baroka, což dokládá velké množství výstavních pražských barokních kostelů, paláců i menších domů. Její barokní stavby bývají návštěvníky Prahy i odbornou veřejností velice ceněny.

Na konci 19. století byla Praha již industrializovaným, rychle se rozvíjejícím městem se železnicí a továrnami. Roku 1893 byla zahájena asanace Josefova a začaly se rozvíjet elektrické dráhy. Roku 1901 se k městu připojila i Libeň a začalo se schylovat k I. světové válce. Po jejím konci v roce 1918 došlo k rozpadu C. a K. monarchie a ke vzniku Československa s prezidentem T. G. Masarykem.  Staroměstské náměstí roku 1931 A opět jakési ukvapené účtování s Habsburky provází ničení různých symbolů. Praha je stále modernizována a rozšiřována.

Roku 1922 byla založena Velká Praha, do které byla včleněna všechna předměstí včetně do té doby samostatných měst jako Košíře nebo Vinohrady. Praha, v níž vedle sebe žilo české, německé a židovské obyvatelstvo, se stala pozoruhodným kulturním centrem, kde se rozvijí nejen kubizmu a secese, ale i literatura. Průmysl začal vytvářet podmínky k rozkvětu. Česká koruna, myšleno finančně, je velmi silnou a oblíbenou měnou v Evropě. Rozvoj železných drah, elektrizace, to vše vede k všeobecnému rozkvětu státu. Krize se samozřejmě projevila i v Československu. Došlo k přesvědčení, že na vině je demokratický systém. Toho využili hlavně fašisté a komunisté, kteří slibovali pád demokracie a nastolení pevných systémů.

Opět se začíná schylovat k další válce, a to II. světové a tentokrát se stáváme Protektorátem Čechy a Morava. Škody v Praze byly za války minimální, k mírnému poškození došlo pouze při bombardování americkými letadly na konci války a plánovanou likvidaci už nemohly v té době oslabené a ustupující nacistické vojenské jednotky provést.  Konec II. SV 5. května 1945 vypuklo Pražské povstání, ovšem podle dohod mezi spojenci z protihitlerovské koalice, musela Americká armáda zůstat stát u Plzně, zatímco Rudá armáda dorazila do Prahy až 9. května.

Po válce dochází k převzetí moci komunisty, kteří se zapíšou nesmazatelným inkoustem do dějin státu hlavně procesy v padesátých letech minulého století. Rozvoj socializmu a jeho plánovaného hospodářství pod bedlivým dozorem soudruhů z Moskvy. Přes pokulhávající politiku plných žaludků obyvatelstvo přistoupilo na tuto hru, která byla dohrána v listopadu 1989. Svět poznává tzv. Sametovou revoluci a později akceptuje mírové rozdělení Čech a Slovenska od roku 1993.

Přes dlouhá staletí zůstává Praha i nadále perlou mezi městy světa, kde se historie prolíná s moderním dneškem.

Doprava v Praze

Doprava v Praze je velmi rozmanitá.  Návštěvníci města a jeho obyvatelé mají široký výběr možnosti přepravy :

1. Metro

Síť pražského metra tvoří 3 linky označené písmeny a barevně rozlišené:

 • Zelená barva (Depo Hostivař – Motol), trasa A
 • Žlutá barva (Černý Most – Zličín), trasa B
 • Červená barva (Háje – Letňany) trasa C

Přestupní stanice:

 • Muzeum (trasy A a C),
 • Můstek (trasy A a B)
 • Florenc (trasy B a C)

Metro je v provozu denně od 5.00 do 1.00. Časový interval mezi odjezdy souprav je ve špičce pracovního dne cca 2-3 minuty, mimo špičku 4 – 10 minut.


2. Tramvaje

Denní provoz je od 4.30 do 24.00 hodin; noční provoz mezi 00.00 hod. a 4.30 hod. zajišťují linky č. 51 – 59 v intervalu 30 minut. Centrální přestupní zastávka nočních linek je zastávka Lazarská. Jízdní řády tramvají jsou umístěny v jednotlivých zastávkách.


3. Autobusy

Denní provoz je od 4.30 do 00.30 hodin; noční provoz mezi 00.30 a 4.30 hodin zajišťují linky č. 501 – 514 a 601 – 604. Jízdní řády autobusů jsou umístěny v jednotlivých zastávkách.


Jízdné v pražské městské hromadné dopravě

Cestovat městskou hromadnou dopravou lze pouze s platnou jízdenkou, kterou si cestující opatří před nástupem do vozidla nebo před vstupem do přepravního prostoru metra. Jízdenka je platná jen tehdy, je-li označena v označovacím zařízení. Jízdenky jsou v prodeji ve vybraných stanicích metra, v prodejnách novin a časopisů, v informačních střediscích Dopravního podniku, v hotelích, cestovních kancelářích, obchodních domech apod. Jízdenky pro jednotlivou jízdu lze rovněž získat v automatech umístěných ve stanicích metra nebo v blízkosti některých stanic povrchové dopravy.


Druhy jízdného :

 • základní  jízdenka 32,- Kč, platí 90 minut
 • zvýhodněná (děti 6 – 15 let a senioři 65-70 let) 16,- Kč

* Základní  jízdenka: platí pro metro, tramvaje, autobusy a lanovou dráhu na Petřín 90 minut od označení jízdenky. V pracovní dny od 20 h večer do 5 h ráno, v sobotu, neděli a státem uznané svátky platí jízdenky od označení 90 minut.

 • krátkodobá jízdenka 24,- Kč
 • zvýhodněná (děti 6 – 15 let a senioři 65-70 let) 12,- Kč

* Jízdenka s omezenou přestupností: pro tramvaje a autobusy platí 30 minut – je přestupní.

SMS jízdenka

Nákup SMS jízdenky je jednoduchý. Cestující odešle SMS ve tvaru: DPT + níže uvedený typ  na telefonní číslo 902 06 a nejpozději do dvou minut obdrží SMS jízdenku.

Typy SMS , které je nutné odeslat na číslo 90206

 1. DPT32 – jízdenka na 90 minut za 32,- kč
 2. DPT24 – jízdenka na 30 minut za 24,- kč
 3. DPT110 – jízdenka na 24 hodin  za 110,- kč
 4. DPT310 – jízdenka na 72 hodin za 310,- kč


4. Taxi

Na území hlavního města Prahy jsou nařízením stanoveny maximální ceny za přepravní služby v osobní taxislužbě takto:

 • jednorázová sazba maximálně 40 Kč
 • jízda na území hl. m. Prahy maximálně 28 Kč
 • čekání maximálně 6 Kč/1 min

Praha nabízí dostatečný počet vozů taxislužby ve všech denních i nočních hodinách. Ve městě působí mnoho provozovatelů, jejichž vozový park se liší kvalitou i barvou vozů.


Stanoviště Fair Place Taxi

Vyhrazená parkoviště ve vyhledávaných lokalitách v pronájmu hl. m. Prahy. Jsou označena sloupem se žlutou cedulí s nápisem TAXI a oranžovou rukou se zvednutým palcem. Pod cedulí jsou uvedeny orientační ceny mezi jednotlivými lokalitami. Správci stanovišť garantují poctivou cenu, bezpečnou jízdu, profesionalitu řidičů a vysokou kvalitu nabízených služeb.

Jestliže jste nebyli spokojeni se službami vozů na stanovištích Fair Place Taxi, můžete se obrátit na telefon správce stanoviště, který je vždy na ceduli uveden. S obecnými dotazy na provozování taxislužby se obraťte na adresu taxi@praha.eu nebo písemně na Magistrát hlavního města Prahy – odbor dopravních agend.


Nonstop taxi dispečinky

 1. AAA radiotaxi, s.r.o. + 420 140 14 , www.aaataxi.cz
 2. City taxi, + 420 257 257 257, www.citytaxi.cz
 3. Halotaxi, + 420 244 114 411, www.halotaxi.cz
 4. Taxi-Praha, + 420 222 111 000, www.taxi-praha.cz
 5. Profi taxi, + 420 140 15, www.profitaxi.cz
 6. Modrý anděl, + 420 737 222 333, www.modryandel.cz
 7. Tick Tack, + 420 14 222, www.ticktack.cz