„Váš partner ve světě realit

Problém s nájemníkem

Zkušenosti s pronajímáním bytu mají majitelé různé. Pokud má majitel smůlu, může po odchodu problematického nájemníka skončit s dluhem na nájemném a zničeným bytem. Jsou i případy, kdy vše skončí u soudu. Domáhat se svých práv soudní cestou však  trvá  i několik měsíců. Na možné problémy je dobré myslet předem.

Mezi žadateli o nájem se objevují  i takové skupiny lidí, kteří zásadně nedodržují stanovená pravidla. Zneužívají faktu, že nemohou dostat okamžitou výpověď z nájmu. Vědí, že do tří měsíců neplacení nájmu, je podle občanského zákoníku legální cestou majitel nemůže vyhodit z bytu.

Majitelé bytů, kteří s takovými nájemníky mají špatné zkušenosti jim říkají „turisti“. V pronajatém bytě se zdrží nejdelší možnou dobu a „cestují“ dál. Bohužel nikdy nevíte, na jakého nájemníka narazíte. Neexistuje ani žádný způsob, jak si bezproblémového nájemníka zajistit. Jsou však různé možnosti, jak snížit riziko na minimum.

Než podepíšete nájemní smlouvu, zjistěte si, jestli zájemce o bydlení ve vašem bytě pracuje a kde. Z této informace si můžete odvodit, zda bude schopen platit stanovený nájem. V mnoha západních zemích se automaticky při žádosti o nájem vyplňují dotazníky nebo se dokonce předkládá uzavřená pracovní smlouva ze zaměstnání. Nestyďte se pokládat i zdánlivě nepříjemné dotazy. Jedná se o váš majetek, který bude případný nájemník užívat.

Informujte se také odkud se stěhuje a zda nájmy často střídá. V případě, že byl v minulém nájmu delší dobu, máte naději, že se bude jednat o bezproblémového nájemníka. Osobní pohovor s žadatelem se vám jistě vyplatí.

Žádejte také složení kauce. Výše kauce  záleží na dohodě smluvných stran. Podle nového občanského zákoníku nesmí být vyšší jak šestinásobek nájemného.Pokud máte o zájemci jakékoliv pochybnosti, požadujte maximální výšku kauce. V případě problémů můžete kauci použít na dluhy nájemného. Peníze z kauce použijete na případné opravy po problematickém nájemníkovi.

S nájemníkem, který se do vašeho bytu stěhuje poprvé, uzavřete smlouvu na dobu určitou. Pojistit si ji  můžete i notářským zápisem s přímou vykonavatelností. To vám dá jistotu, že se nevyhovující nájemník po vypršení smlouvy ihned vystěhuje. Jaký bude vztah mezi majitelem a nájemníkem záleží na dohodě obou stran. Naštěstí je mezi zájemci o nájemné bydlení velká většina slušných a bezproblémových nájemníků.


David Kuňák, realitní makléř