„Váš partner ve světě realit

Pražské lokality - Praha 8

Praha 8

Prahy 8 se skládá z devíti katastrálních území, které se rozléhají na 21,8 km2 a žije zde 103 000 obyvatel. Tvoří je celé Bohnice, Kobylisy, Čimice a Karlín. Dále sem patří část čtvrti Libeň, Troja, Střížkov, nepatrná část Žižkova a Florence na Novém Městě.

Bohnice patří díky své zeleni mezi nejkrásnější okrajové části hlavního města. Zdánlivě jsou známé především díky Bohnické psychiatrické léčebně. Jsou zde ale také významné historické a přírodní památky. V sedmdesátých letech minulého století  na tomto místě bylo postaveno obrovské panelové sídliště. Spojením několika sídlišť v této oblasti vznikl téměř souvislý pás panelové výstavby tzv. Severní město. 

Kobylisy tvoří severní část Prahy 8. Skládá se ze zástavby rodinných domků a panelového sídliště. V dobách minulých se tady těžil a zpracovával písek a fungovala zde i cihelna. Ještě dnes  je řada místních ulic označována  jmény, které mají spojitost s tímto průmyslem.

Čimice byly k Praze připojeny  v roce 1960. Jsou obklopené krásnou přírodou. Největší stavební rozmach začal v Čimelicích v letech 1928, kdy byly pozemky obce  rozparcelovány a prodány. Během krátkého času bylo postaveno na 250 rodinných domků. Po válce už byla zdejší výstavba nepatrná, až v roce 1976 začala výstavba panelového sídliště . Čimice jeho výstavbou, ale  ztratily svůj osobitý, venkovský ráz. 

Karlín v sedmdesátých letech 19.soletí, když byly zbourány městské hradby, patřily pozemky dnešního Karlína k těm nejlevnějším v Praze. Velmi rychle na tomto území postupem času vyrostla řada průmyslových závodů a s nimi i obytné domy. Zdařile se tady rozvíjel elektronický průmysl, pod vedením Františka Křižíka. Dnes je tato lokalita považována za jednu z nejatraktivnějších v celé Praze.

Libeň se z venkovské krajiny  na průmyslové předměstí začala měnit v polovině 19.století. Byla zde založena První českomoravská továrna na stroje, slévárny, strojírny, tkalcovny i přádelny. Okolo těchto továrem se stavěly činžovní domy a celá oblast se do 2. světové války neobyčejně rozrostla. Po znárodnění v roce 1948 byla řada průmyslových budov zbourána a postupem času centrum  Libně ustoupilo výstavbě dálničního přivaděče a později i zastávce metra. Řada místních továren zanikla a na jejich místě jsou dnes převážně kancelářské a obytné budovy.

Střížkov do městské části Prahy 8 spadá jen asi polovina jeho území, hlavně původní ves Střížkov, hřbitov v Ďáblicích a sídliště Ďáblice. Celá lokalita je obklopena rozsáhlou zalesněnou přírodou. Je žádanou lokalitou ke kvalitnímu bydlení. V současné době tady probíhá rozsáhlá výstavba moderních vilek.